• 4U Slovensko
  • +421 911 797 207
  • redakcia@romata.sk

MDD - v komunite

Martin- Bambusky. Dňa 28.05.2021 sa konal medzinárodný deň deti (MDD). Na podujatí sa zúčastnilo približne sto detí. Pridali sa aj niektorí rodičia. Celá akcia sa niesla v duchu športových hier, kde si deti mohli vyskúšať hod šípkou do terča, prejsť pomedzi kužeľmi s hokejkou a loptičkou, alebo len s loptou. Bola tu aj možnosť kopu do bránky, v ktorej sa museli  trafiť len do otvorených priestorov a skok cez švihadlo, futbal. Nezabudlo sa ani na detskú fantáziu - kreslenie na výkres. 

Mesto Martin – Komunitné centrum Bambusky v spolupráci s

o.z. MARTinklúzia a rómskoutlačovou agentúrou ROMATA

Vás pozývajú na:

Komunitnú oslavu

Deň detí

 

spojenú s animátorskými aktivitami pre deti,

medzigeneračným futbalovým turnajov otcov a synov

a občertvením pre všetkých aktívnych účastníkov

 

 

Areál KC Bambusky

Piatok 28.5.2021

Od 14:00 do 16:00

 

V prípade nepriaznivého počasia sa akcia presúva na Piatok 4.6. v rovnakom čase.

 

 

Ľubomír Marhofer, Jaroslav Facuna,dobrovoľníci a animátori projektu Black and White

 

Na každom stanovišti bolo dieťa odmenené sladkou dobrotou  za svoj výkon a dostalo pečiatku na sprievodný papier. Pokračovalo na ďalšie stanovisko, pri ktorom ho radi privítali animátori z projektu Black and White.  Títo animátori sami pochádzajú z miestnej komunity a pomohli celú akciu pripraviť.

Ako ste pomohli pri príprave tohto MDD

 Na túto akciu sme sa tešili. Bola to pre nás výzva, lebo po prvýkrát nás nikto nebral za deti, ale ako seberovných partnerov. Na príprave sme si dali záležať, aby bolo všade upratané. Vyzbierali sme neporiadok a vyzametali cesty. Osadili sme  vrecia na smeti. Ujo Ľubo Marhofer nám pripravil súťaže a my sme ich rozostavali a boli sme pri stanovištiach.

Aké boli deti pri stanovištiach a zapájali sa do súťaži?

Deti boli úžasné. Keďže pochádzame z tejto komunity, deti poznáme a vieme s nimi pracovať. Každý dostal od nás na stanovišti sladkú odmenu za nadšenie a účasť. Pri komunitnom centre si mohli vybrať vecnú odmenu od našich „komuniťakov“ za snahu a výsledok, ktorý na stanovišti spravil. 

Aké akcie sa chystajú do budúcnosti.

Áno, akcie budú , ale nechceme predbiehať. Naším cieľom nie je množstvo, ale aby akcia bola úspešná s čo najviac ľuďmi, ktorí sa do nej zapoja.

Za odpovede ďakujeme Jožkovi, Šarlotke, Jankovi, Lydke, Ľubovi, Karolínke, Mirkovi

Mysleli sme na všetkých súťažiacich a dospeláci si pre nich pripravili za ich športové výkony menšie občerstvenie. Podávali sa hod dogy ktoré pripravoval Tomáš Gulán – Mart Inkluzia, zmrzlina- Kristína Zdeneková Pilarová – dobrovoľníčka  a tiež pitný režim.

Usporiadateľ Ján Strkáč zhodnotil celú akciu športového dňa MDD ako úspešnú. Verí, že aj v budúcnosti sa nájdu dobrovoľníci, ktorí prispejú svojou ochotou zúčastniť sa podobných  akcii. V závere sa poďakoval všetkým zúčastneným a nezabudol ani na darcov.

„Ak Situácia dovolí, tak sa tu aj o rok stretneme a verím, že ešte v hojnejšom počte“. ...dodal  Ján Strkáč