• 4U Slovensko
  • +421 911 797 207
  • redakcia@romata.sk

Pomôžme vydať Sunoro (Sen)

Pomôžme vydať Sunoro (Sen) 

 

Omama Vierka je jednou zo 16 omám - rómskych žien, ktoré priamo v najchudobnejších osadách pomáhajú mamičkám rozvíjať ich -  naše  deti. Prvá kniha rómskych riekaniek k vám prichádza od omamy Vierky zo Zborova. Vo svojej práci s tými najmenšími deťmi omama Vierka vnímala potrebu okrem slovenčiny rozvíjať aj materinský jazyk najmenších detí, s ktorými pracuje v Zborove. Ale kde vziať riekanky v rómčine? Takú knižočku pre najmenších nenašla.  A tak sama napísala prvú riekanku o farbách, neskôr ďalšiu o zvieratkách a potom ďalšie a ďalšie o živote rómskych detí a ich rodičov. 

 

Až 87 % obyvateľov segregovaných osád žije pod hranicou chudoby. Ako spoločnosť robíme zatiaľ málo pre to, aby mali deti z osád šancu začať žiť lepšie. Pritom rané detstvo má zásadný vplyv na celý náš život. 

Náročné podmienky a chronický stres negatívne ovplyvňujú možnosti učiť sa. Chudobné deti majú už pred nástupom do školy výrazne nižšiu slovnú zásobu a zaostávajú v reči, nakoľko rodičia s nimi rozprávajú výrazne menej, ako je to vo vrstvách s vyšším socio-ekonomickým statusom. Vyrastajú v inak podnetnom prostredí, ktoré ich nepripravuje na úspech v škole. Neistota a chudoba znižujú schopnosť rodičov vytvárať pre dieťa stabilné prostredie.

Omamy pochádzajú priamo z vylúčených komunít, poznajú situáciu, ľudí, vhodný jazyk, vedia dať rodičom argumenty, ktorým rozumejú.

 

Keby sa ma niekto pred rokom opýtal, či poznám nejaké rómske riekanky, moja odpoveď by bola negatívna. No práve minulý týždeň sa mi dostali do ruky tie najľubozvučnejšie slová v krátkych veršoch, ktoré sa rýmujú a ktorým rómske deti rozumejú. Ponúkajúce rôzne asociácie a prirovnania, modely správania či význam zeleniny pre deti.

Pre každé dieťa je dôležité, aby sa všestranne a predovšetkým komplexne rozvíjalo v komunikačnom jazyku svojich rodičov. A neodmysliteľnou súčasťou tohto rozvoja sú práve riekanky.

Monika Podolinská

učiteľka ZŠ v Muránskej Dlhej Lúke

 

Knihu s názvom Sunoro (Sen) chceme publikovať v náklade 700 ks. Obsahuje 36 originálnych rómskych riekaniek so slovenským prekladom, takže aj keď v rómčine nie ste úplne doma, naučíte sa z nich napríklad farby alebo názvy zvieratiek. Kniha je určená hlavne rodinám v programe Omama, pre ktoré je rómčina materinský jazyk. Všetky riekanky sa rýmujú, vedia ich teda využiť na rozvoj slovnej zásoby aj materské školy, ktoré navštevujú rómske deti.

 

Vopred ďakujeme všetkým vám, ktorí sa rozhodnete vydanie knižky podporiť.

 

Zdroj:

 https://www.startlab.sk/projekty/2015-pomozte-nam-vydat-prvu-knizku-romskych-riekaniek/

https://cestavon.sk/projekt-omama/index