• 4U Slovensko
  • +421 911 797 207
  • redakcia@romata.sk

Obete násilia v Moldave sa predsa dočkali.

Potvrdil to Európsky súd pre ľudské práva /ESĽP/ rozhodnutím v prospech poškodených rómov.

 

19.júna 2013 sa pod zámienkou hľadanej osoby v Moldave nad Bodvou na ulici Budulovskej uskutočnila policajná razia, počas ktorej boli použité neprimerané donucovacie prostriedky voči viacerým osobám. Následné vyšetrovanie samotného policajného zásahu bolo priam neskutočne zanedbané, príkladom je fakt, že zranenia spôsobené zbitým rómom začala polícia dokumentovať až pol roku po zásahu.

Ako dnes uviedla Verejná ochrankyňa práv Mária Patakyová

 

,,Po dlhoročnom nespravodlivom procese sa po preskúmaní prípadu zo strany Európskeho súdu pre ľudské práva jasne ukázalo, že základné práva sťažovateľov boli porušené. "

 

ROZHODNUTIE ESĽP V PROSPECH OBETÍ RAZIE V MOLDAVE NAD BODVOU JE PRÁVOPLATNÉ

 Európsky súd pre ľudské práva (ESĽP) rozhodol 1. septembra 2020 v prospech obetí policajnej razie v Moldave nad Bodvou z roku 2013. Slovenská republika sa v zákonnej lehote voči rozhodnutiu neodvolala a verdikt nadobudol 1. decembra 2020 právoplatnosť.

Po dlhoročnom nespravodlivom procese sa po preskúmaní prípadu zo strany Európskeho súdu pre ľudské práva jasne ukázalo, že základné práva sťažovateľov boli porušené. Vítam, že rozhodnutie ESĽP je právoplatné a obetiam razie sa dostane náležitá satisfakcia. Verím, že spravodlivého verdiktu sa dočkajú aj ďalší sťažovatelia a tiež, že toto rozhodnutie bude zohľadnené v rozhodovacej praxi domácich súdov.

Sťažovateľov zastupovala pred ESĽP mimovládna organizácia Poradňa pre občianske a ľudské práva / Center for Civil and Human Rights.

Viac o samotnom rozhodnutí ESĽP nájdete v tlačovej správe zo dňa 1. septembra 2020 vydanej pri príležitosti zverejnenia rozhodnutia ESĽP

 

Zdroj: >>> https://bit.ly/moldava-eslp

 

Zdroj: FB Verejná ochrankyňa práv