• 4U Slovensko
  • +421 911 797 207
  • redakcia@romata.sk

Naša redakcia bola pri odovzdávaní Mikulášskej nádielky.

Naša redakcia bola pri odovzdávaní Mikulášskej nádielky.

 

Svätý  Mikuláš, ktorý je obľúbený najmä medzi deťmi, si našiel čas a spolu so s anjelmi a čertom zavítal do Martina, a to do lokalít Bambusky a ulica Na Kameni.

Vďaka Sociálnému projektu Black and White z Martina  sa aj deti z tejto lokality mohli tešiť sladkým a vitamínovým dobrotám.  Atmosféra bola veselé, Mikuláš s anjelmi rozdávali nádielku, iba čert bol nešťastný, že deti boli dobré a poslúchali svojich rodičov. 

Keďže bola akcia plánovaná vyše mesiac dopredu, veľmi som sa na ňu tešil, najmä na vykúzlenie úsmevov na tvárach detí . Touto cestou sa chcem poďakovať všetkým tým, ktorí prispeli na balíčky a ovocie .  Dodal čert Janko.

Dobrovoľníci zo Sociálného projektu Black and White vyhodnotili celú akciu za úspešnú,  z ktorej mali dobrý pocit.

 

Tradícia svätého Mikuláša

 Sviatok sv. Mikuláša má pôvod v legende o Mikulášovi z Myry, ktorý sa stal známym vďaka mnohým svojim dobrým skutkom. Ten najznámejší je darovanie peňazí na veno trom sestrám, ktorých rodina sa ocitla v zlej situácii.
 Dnes je sviatok obľúbený najmä deťmi, ktoré sa v tento deň tešia na obdarovanie sladkosťami a rôznymi drobnosťami. Zvykom je očistiť si topánky, dať ich večer do obloka a ráno si v nich nájsť milé prekvapenie. Zvyky vzťahujúce sa ku dňu sv. Mikuláša (6. december) sa postupne vyvíjali až do podoby, ktorá sa zachovala dodnes.

 Archaický pôvod má aj zvyk obchôdzky troch maskovaných mužov. Prvý z nich predstavoval kozu, ktorú viedol druhý muž obkrútený slamenými povrieslami. Tretí muž mal na chrbte pripevnenú figurínu ženy v nohaviciach, na ktorých boli prišité čižmy. Keď sa muž zatočil, ženská figurína čižmami „kopala“ okoloidúcich.

Neskôr sa na celom území Slovenska udomácnil zvyk obchôdzky Mikuláša s anjelom a čertom, ktorí rozdávali darčeky, ale aj „čertovské“ odmeny.

Zdroj: https://sk.wikipedia.org/wiki/Mikuláš_z_Myry