• 4U Slovensko
  • +421 911 797 207
  • redakcia@romata.sk

Úrad splnomocnenca/enkine sa vracia pod úrad vlády.

Tuto informáciu zverejnila /02.12.2020/ splnomocnenkyňa vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity Andrea Bučková na sociálnej sieti Facebook.

Úrad vlády sa kreoval od roku 1995, keď dostal štatút splnomocnenca vlády SR pre občanov, ktorí potrebujú osobitnú pomoc. V roku 1998 ho premenovali na úrad splnomocnenca na riešenie problémov rómskej menšiny. Následne ustanovila Úrad splnomocnenca vlády SR na riešenie problémov rómskej menšiny, ktorý bol začlenený do organizačnej štruktúry Úradu vlády SR.

V roku 2001 vznikol Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity, ktorý mal postavenie vymedzeným článkom 1 Štatútu splnomocnenca pre vlády pre riešenie problémov rómskej národnostnej menšiny.

„Splnomocnenec navrhuje, koordinuje a kontroluje činnosti smerujúce k riešeniu problémov rómskej menšiny a po odsúhlasení vládou SR realizuje systémové riešenia na dosiahnutie rovnoprávneho postavenia občanov patriacich k rómskej menšine v spoločnosti. Dbá na dodržiavanie základných práv a slobôd zaručenou ústavou a zákonmi SR, ako aj medzinárodnými zmluvami o ľudských právach“.

 

Úrad splnomocnenca/enkine vlády pre rómske komunity si sľubuje od presťahovania1. februára 2021 priamo pod Úradom vlády Slovenskej republiky

 

,,jednoduchšiu komunikáciu s predstaviteľmi vlády, lepšiu medzirezortnú spoluprácu a tým aj lepšiu koordináciu inkluzívnych politík v prospech zlepšenia životných podmienok obyvateľov rómskych komunít". Uviedla Andrea Bučková

Zdroj: https://www.facebook.com/andreabuckovaRK/posts/206184837708082