• 4U Slovensko
  • +421 911 797 207
  • redakcia@romata.sk

Rada Európy dňa 22. novembra 2006 v Madride odštartovala prvú celoeurópsku kampaň ZASTAVME DOMÁCE NÁSILIE NA ŽENÁCH.

Oranžová farba symbolizuje svetlejšiu budúcnosť pre ženy a dievčatá bez násilia. Organizácia Spojených národov si ju zvolila ako farbu svojej globálnej kampane, ktorá upozorňuje, že násilie na ženách a dievčatách je jedným z najrozšírenejších prípadov porušovania ľudských práv a ohrozuje slobodu, bezpečie a dôstojnosť pre milióny dievčat a žien. Aj preto táto kampaň trvá od 25. novembra, kedy si pripomíname Medzinárodný deň za odstránenie násilia páchaného na ženách do 10.decembra, ktorý je Dňom ľudských práv. Počas týchto 16 dní aktivizmu proti rodovo podmienému násiliu mimovládne organizácie, verejné inštitúcie a osobnosti kultúrneho, spoločenského a politického života vyjadrujú jednoznačné odmietnutie násilia a sexuálneho zneužívania, ktoré zažívajú dievčatá a ženy na celom svete.

Aj na Slovensku násilie ovplyvňuje život mnohých žien a vek, pôvod alebo úroveň vzdelania. Násilie, ktoré ich ohrozuje, má rôzne formy vrátane fyzického, sexuálneho alebo psychologického násilia, ako aj ekonomického zneužívania a sociálnej izolácie.

Ženy zažívajúce násilie v partners izolácie v domácnostiach zraniteľnejšie, často bez prístupu k podpory v rodine, zamestnaní a ich okolí. „Fund, Respond, Prevent, Collect!/ Financujme, reagujme, pr a zbierajme dáta o násilí!“ násilie zo životov žien. Začína sa kampaň Zastavme násilie na ženách 2020 Koordinačno-metodické centrum pre prevenciu násilia na ženách (KMC) Inštitútu pre výskum práce a rodiny (IVPR) sa aj tento rok zapája do celosvetovej kampane OSN Orange the world! 

 

Zdroj:  https://ivpr.gov.sk/zacina-sa-kampan-zastavme-nasilie-na-zenach-2020/

          https://www.facebook.com/verejnaochrankynaprav/posts/3687075588052367

Foto: https://www.zastavmenasilie.gov.sk