• 4U Slovensko
 • +421 911 797 207
 • redakcia@romata.sk

Americkým prezidentom sa po voľbách a niekoľkých dňoch sčítavania hlasov stal Joe Biden.

 Vo svojom vysokom veku 77 rokov sa v januári po inaugurácii stane štyridsiatym šiestym prezidentom Spojených Štátov Amerických a zároveň aj najstarším prezidentom v histórii krajiny. Jeho ambíciou je, aby ľudia žili v krajine demokratickej, pravdivej, silne dodržiavajúcej ľudské práva a morálne hodnoty. Je zástancom diverzity ľudstva, háji práva ľudí všetkých rás, vierovyznaní a sexuality. Zároveň sa jeho viceprezidentkou stane Kamal Harrisová, ako prvá žena a prvá osoba farebnej pleti (indického a jamajského pôvodu) v dejinách krajiny zastávajúca túto významnú pozíciu.

Hlasy ešte nie sú všetky sčítané, ale keďže voľby prezidenta v Amerike prebiehajú nepriamou formou, Biden už získal podporu dostatku štátov, aby Donald Trump nemohol vyhrať.

 

Donald Trump sa snaží o neuznanie významnej časti volebných hlasov a jeho tým podal niekoľko návrhov na zastavenie počítania na najvyšší súd. Donald Trump sa opakovane označoval za víťaza volieb napriek tomu, že značná časť hlasov nebola sčítaná. Jeho vyjadrenia boli tak závažným prejavom potlačenia jedným zo základných práv občana USA - práva voliť, že veľká časť veľkých amerických televíznych staníc ukončila live vysielanie uprostred jeho výstupu z Bieleho domu. MSBNC, NBC, CBC a ABC News týmto stanovili precedens proti šíreniu dezinformácií cez masmédiá.V USA je totiž možné hlasovať aj poštou, čo využilo značné množstvo voličov a volebné lístky boli doručované aj po uzavretí fyzických volebných miestností. Keďže tento spôsob voľby je v USA plne legitímny, nepredpokladá sa, že Trump by mohol na najvyššom súde uspieť. Medzinárodný spravodaj The Guardian nazval jeho počínanie „ Trumpovou poslednou reality show “.

Toto sú len niektoré z predvolebných sľubov Bidena, ktoré predstavoval počas volebnej kampane:

 

 • Covid-19: Biden sľubuje sprístupniť testy pre každého občana zadarmo. Chce zamestnať 100.000 ľudí na dohľadávanie kontaktov pozitívnych pacientov, vytvoriť aspoň 10 testovacích buniek v každom štáte USA. Chce zaviesť jednoznačnú politiku zabezpečujúcu prevenciu šírenia vírusu a plošné hygienické opatrenia. S tým súvisí zabezpečenie dostatku materiálu a zdrojov (nielen finančných, aj ľudských). Každý guvernér by podľa Bidena mal na verejnosti nosiť masku, aby dávali príklad Američanom.Taktiež sľubuje investície do výskumu a výroby presnejších a rýchlejších testov na prítomnosť vírusu Sars-Cov2.
   
 •  Mzda a sociálne opatrenia: Podporuje zvýšenie minimálnej mzdy na 15$ za hodinu, sľúbil zabezpečiť zvýšenie sociálnej pomoci pre ľudí s nízkym príjmom o zhruba 200$ mesačne.
   
 • Energie: Sľúbil investovať 2 triliony dolárov do zelenej energie (obnoviteľných zdrojov). Ako príklad uvádza, že všetky vládne budovy by mali prejsť na energeticky úspornejšie systémy a využívať možné maximum energie z obnoviteľných zdrojov.
   
 • Produkcia: Plánuje podporiť investície 300 miliárd amerických dolárov do domácej produkcie, do výroby materiálov a produktov vyrábaných priamo v Amerike, čo by malo viesť k posilneniu ekonomiky a vytvoreniu množstva pracovných miest.
   
 • Minority: Chce vytvoriť fond s 30 bilionmy (miliardami) amerických dolárov na podporu biznisov vlastnených menšinovým obyvateľstvom. Sľubuje zabezpečiť investíciu 20 miliárd dolárov do fondu na zmiernenie väzenských trestov, na legalizáciu marihuany, na začlenenie ex-väzňov do spoločnosti a na úplné zrušenie trestu smrti v Amerike.

 

 Na rozdiel od svojho predchodcu Donalda Trumpa, Joe Biden berie klimatickú krízu veľmi vážne a sľubuje zaviesť rázne opatrenia na ochranu životného prostredia.

Pred voľbami Bidena podporila aj najstaršia rómska medzinárodnej organizácie - Medzinárodná rómska únia (IRU).

 

Zdroje:

https://joebiden.com/climate-plan/

https://www.bbc.com/news/amp/election-us-2020-53575474

https://www.theguardian.com/commentisfree/2020/nov/07/donald-trump-election-result-pathetic-fight-president