• 4U Slovensko
  • +421 911 797 207
  • redakcia@romata.sk

Dušičky

V duchu ľudových tradícií bolo zvykom zapáliť sviečku a dať ju do okna, aby v tuto noc, kedy sú brány medzi svetom živých a svetom mŕtvych otvorene, mohli naši predkovia nájsť cestu k nám.
Rovnako bolo zvykom im pripraviť pri večeri tanier plného jedla, pri večeri sa spomínalo na predkov, rozprávali sa ich hrdinské činy alebo sa len spomínalo na bežné situácie a múdrosti, ktoré vravievali.
Taktiež bolo zvykom dať do okna jabĺčko, orechy a pod. , aby sa predkovia mohli posilniť pred cestou naspäť.
 
Odpočívajte v pokoji.