• 4U Slovensko
  • +421 911 797 207
  • redakcia@romata.sk

To všetko tam bolo ešte cítiť aj po dvoch mesiacov po záplave

Evanjelická spojená škola v Martine, ktorá realizuje sociálny projekt „Black and White“ vyhlásila zbierku šatstva, matracov, kuchynského riadu a trvanlivých potravín pre obec Chminianske Jakubovany, v ktorej došlo v mesiaci august k záplavám v miestnej rómskej osade. Túto osadu projekt „Black and White“ už raz obdarovalv júli 2020 zbierkou, ktorá prebehla v Evanjelickom a.v. cirkevnom zbore v Martine

 

Takmer po mesiaci sme však zachytili v rôznych médiách informácie, že časť rómskej osady v Chminianskych Jakubovanoch sa ocitla pod vodou. Autentické zábery nám poslal aj jeden náš spolupracovník priamo z osady.

 

Na druhý deň sme sa stretli a začali sme uvažovať akým spôsobom im na diaľku môžeme pomôcť. Keďže už počas predchádzajúcej návštevy sme si vybudovali vzťahy z miestnymi, tak sme sa rozhodli, že najprv zmapujeme súčasný stav osady prostredníctvom našich známych, ktorí tam žijú a tiež boli vytopení. Následne, keď budeme mať priame informácie o tom, kto a akú pomoc potrebuje, budeme tieto informácie reflektovať a konať podľa reálneho stavu ich potrieb.

 

Úrad splnomocnenca vlády komunikoval so starostom obce Jozefom Červeňákom a zabezpečil prehĺbenie miestneho potoka a navezenie makadamu na rozbahnené cesty. Otázka ale ostávala, ako vieme pomôcť my.

 

Jeden náš dobrovoľník pravidelne komunikoval s ľuďmi, ktorí žijú priamo v osade a on mi navrhol, aby sme priamo pozvali laického kazateľa kresťanského zboru „Cesta, Pravda a Život“z Jakubovian do Martina. Nech z vlastnej skúsenosti porozpráva a poďakuje ľuďom za už poskytnuté dary a vysvetlí, akú ďalšiu konkrétnu pomoc po záplavách potrebujú.

 

Tieto informácie predstavil aj učiteľom z Evanjelickej spojenej školy v Martine, ktorá sa rozhodla tiež zorganizovať zbierku.Zbierali šatstvo, základné vybavenie domácností, hygienické a školské potreby, ktoré sme následne spolu s viacerými dobrovoľníkmi z projektu „Black and White“ osobne doviezli do Chminianskych Jakubovian.

 

Vzali sme so sebou aj našu mládež, nech si s miestnou mládežou zahrajú futbal a nech spoznajú aj inú časť Slovenska. Po Chminanskych Jakubovian sa náš tým strašne tešil, že sa opäť stretneme z našimi kamarátmi a upevníme ten náš vzťah.

Keď sme vošli do osady, miestni už poznali a ukazovali nám, kde máme zaparkovať. Zvítanie bolo úžasné a úprimné. Vyloženie dodávky bolo rýchle, zhostili sa ho miestni dobrovoľníci, ktorí následne prerozdelili darované veci do každej domácnosti, ktorá to potrebovala.

My sme si vychutnali kávu a šli sme pozrieť osadu, kde nám miestni obyvatelia opisovali, kadiaľ sa tlačila voda a aké zúfalstvo prežívali. Zaplavené domy, odplavené chatrče, podmytá cesta... to všetko tam bolo ešte cítiť aj po dvoch mesiacov po záplave.

Nastal čas lúčenia a my sme z našim tímom nasadli do áut a šli sme domov. V aute som si opätovne kládol otázku: „A teraz čo ďalej?“ Môj spolujazdec tiež len ťažko hľadal slová na opísanie situácie a obidvaja sme rozmýšľali ako ďalej, a ako vieme pomôcť v budúcnosti tejto komunite k aspoň trochu dôstojnejšiemu životu.

 

 

Ďakujeme všetkým, ktorí prispeli na zbierku do Chminianskych Jakubovian. Vaše dary priniesli ľuďom radosť. 

 

Editor: Tomáš Gulan
Foto: Tým Black and White