" />
  • 4U Slovensko
  • +421 911 797 207
  • redakcia@romata.sk


[0.00P]

Stiahnúť


[0.00P]

Stiahnúť

Situácia je naozaj vážna

V dnešnej situácii a v tomto čase je obzvlášť dôležité počuť hlas odborníkov a odborníčiek z praxe. Preto som si už minulý týždeň dohodla návštevu Univerzitnej nemocnice v Martine.
Nemôžeme stratiť zo zreteľa, že práve situácia v našich nemocniciach bude v najbližších dňoch kľúčová a túto tému by nemala obísť ani diskusia o príprave plošného testovania obyvateľstva.
Lekárom, lekárkam a celému personálu v Martinskej nemocnici som dnes vyjadrila podporu, vďačnosť a informovala som sa, ako sú na ďalšie nárasty infikovaných pripravení. Stretla som tam ľudí odhodlaných vydržať a zvládnuť ťažké týždne, ktoré ich čakajú. Aj keď majú chorých kolegov a kolegyne, držia spolu a pomáhajú si navzájom.
Na stretnutí sa mi potvrdilo to, čo počúvam aj počas telefonátov s riaditeľmi iných nemocníc, že situácia začína byť hraničná. Nemocnice robia čo môžu a nateraz ešte situáciu zvládajú, ale o dva týždne už nemusia. Žiaľ, rovnako ako rastú počty infikovaných vo verejnosti, rastú aj počty infikovaných zdravotníkov a spolu s naplnením lôžok hrozí, že tu, aj v dalších nemocniciach môže prísť k obmedzeniu iných lekárskych úkonov.
Zaujímalo ma v tejto súvislosti aj to, aký dopad na vykonávanie zdravotnej starostlivosti by malo plošné testovanie, na ktorého zabezpečení sa majú podieľať tisícky zdravotníkov. Svoje nasadenie si predstaviť nevedia. Skôr je možné, že práve nemocnice budú potrebovať výpomoc ďalšieho personálu. Zajtra sa preto aj na účasť zdravotníkov pri testovaní budem pýtať na Bezpečnostnej rade štátu. Komunikácia s nemocnicami a s poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti by mala byť, podľa môjho názoru, základom pri plánovaní tak rozsiahlej medicínskej operácie.
Po dnešnej návšteve v Martine môžem skonštatovať, že situácia je naozaj vážna a musíme jej čeliť racionálne, s rozvahou a so snahou o maximálnu podporu verejnosti.
 
Zdroj: Zuzana Čaputová