• 4U Slovensko
  • +421 911 797 207
  • redakcia@romata.sk

CHMINIANSKE JAKUBOVANY

Redaktor spravodajstva Press TV - Erik Hilár Lakatoš a jeho štáb priniesol exkluzívne zábery a výpovede ľudí zo záplavávenej osady v Cminianskich Jakubovanoch.
Ľudia v zaplavenej oblasti sú bez jedla, šactva a poniektorí bez strechy nad hlavou. 
Pozrite si reportáž tu:
 
https://tvpress.sk/spravy-z-domova-a-zo-zahranicia/videoromov-po-zaplave-v-chminiaskych-jakubovanoch-nechali-kompetentni-na-pospas-osudu/?fbclid=IwAR0Sf6-wT73bUZr_Nfx8FzEYGgfyrlFP-qrGP1ysYNLcVjfmt9c0V96mTSk
 
 
Press TV je partner Romskej tlačovej agentúry