Na Slovensku je o voľby do európskeho parlamentu rekordne nízky záujem.

" />
  • 4U Slovensko
  • +421 911 797 207
  • redakcia@romata.sk

Eurovoľby budú 25. mája. Zopakuje sa rekordná neúčasť?

Bratislava – Na Slovensku je o voľby do európskeho parlamentu rekordne nízky záujem. Pred piatimi rokmi prišlo iba 13 percent voličov, čo bol negatívny rekord v celej Európskej únii.

Volebná kampaň k tohtoročným voľbám, ktoré sa uskutočnia 25. mája sa začína dnešným dňom a kandidačné listiny s návrhmi kandidátov na europoslancov môžu politické strany podávať do 24.februára. Ich právoplatnosť následne preverí štátna komisia. Politické strany alebo koalície môžu na listine uviesť maximálne 14 kandidátov, ktorí môžu byť europoslancami za Slovensko. Volení sú na päťročné volebné obdobie.

Za slovenského europoslanca majú právo byť volený občania SR, ale aj občania iného členského štátu, ktorí najneskôr v deň konania volieb dovŕšili vek 21 rokov a majú trvalý pobyt na území Slovenska. Kandidovať v tých istých eurovoľbách je však možné len v rámci jedného členského štátu Únie. 

Právo voliť do europarlamentu na území SR majú slovenskí občania s trvalým pobytom na Slovensku, ale aj občania iného členského štátu, ktorí majú na Slovensku trvalý pobyt. Voliť do europarlamentu v tých istých voľbách možno len v jednom členskom štáte Únie. 

 
Zdroj: TASR